برنامه آموزشی جدید کانون زبان پارسیان

با توجه به ممنوعیت برگزاری کلاس های آموزشی و به دلیل محدودیت های بهداشتی و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، کانون زبان پارسیان در نظر دارد کلاس های آموزشی را به صورت خصوصی و انفرادی برگزار نماید.

کلیه کلاس ها یک ساعته، حضوری و به صورت یک جلسه در هفته می باشد.

 آزمون های میانترم و فاینال به صورت حضوری برگزار می گردند.

آزمون های تقویتی و آزمایشی به صورت آنلاین می باشند.

به همراه داشتن ماسک و وسایل شخصی الزامی است.

دوقلوهایی که همزمان در یک کلاس می باشند، هر کدام از 10% تخفیف بهره مند می گردند.

به دلیل محدودیت کلاس ها اولویت با متقاضیانی است که سریعتر ثبت نام نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام: دو قطعه عکس 4*3 و یک کپی شناسنامه

نمودار کلاس ها به شرح زیر می باشد: